Zoltaczka noworodkow

Kwi 03

Zwykle między trzecim a piątym dniem po urodzeniu skóra przyjmuje żółte zabarwienie. Takie zażółcenie jest objawem, który występuje u prawie 80% noworodków. Z reguły ustępuje on samoistnie, najpóźniej po około dwóch tygodniach. Żółtaczka taka nie jest chorobą, lecz stanowi naturalną reakcję organizmu. Dlatego nazywa się ją żółtaczka u noworodka, utrzymuje się dłużej i stanowi nawet zagrożenie życia. Taka postać jest chorobą, zwaną żółtaczką patologiczną. Istnieją dwie teorie wyjaśniające przyczynę wystąpienie fizjologicznej żółtaczki noworodków. Tzw. teoria hepatogenna tłumaczy wystąpienie żółtaczki faktem, iż wątroba noworodka nie jest jeszcze w pełni zdolna do pełnienia wszystkich swoich funkcji – na przykład brak enzymu rozkładającego bilirubinę, która jest produktem rozpadu czerwonych krwinek. Enzym ten u zdrowych ludzi przekształca bilirubinę w substancję rozpuszczalną w wodzie, która może być wydalona z moczem. Brak tego enzymu powoduje gromadzenie się bilirubiny. Dostaje się ona do krwi i rozprzestrzenia się po całym organizmie zabarwiając tkanki na żółto. W ciągu kilku tygodni wątroba dojrzewa na tyle, ze potrafi już rozkładać bilirubinę. Żółte zabarwienie ustępuje. Przyczyny żółtaczki patologicznej są z reguły znacznie poważniejsze.