Układ pokarmowy

Mar 03

Układ pokarmowy ma za zadanie dostarczyć organizmowi materiału do budowy i odnowy własnych tkanek oraz substancji energetycznych dla podtrzymania wszelkich procesów życiowych. Pokarm pobierany przez człowieka z otoczenia ma przeważnie postać nie pozwalającą na bezpośrednie wykorzystanie go przez ustrój. Zespoły procesów, którym zostaje poddany w przewodzie pokarmowym nazywamy trawieniem. Trawienia składa się z procesów mechanicznych i chemicznych. Trawienie odbywa się w obrębie układu pokarmowego. Ma on kształt długiej cewy rozpoczynającej się szparą ustną i kończącej się odbytem. Do układu tego należą: jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie, jelito grube oraz wielkie gruczoły trawienne – wątroba oraz trzustka. Ściany przewodu pokarmowego tworzą trzy zasadnicze warstwy – błona śluzowa, błona mięśniowa i błona surowicza. Błona śluzowa wyściela wewnętrzne ściany przewodu pokarmowego. Błona mięśniowa składa się zwykle z dwóch warstw włokien mięśniowych: wewnętrznej – okrężnej i zewnętrznej- podłużnej. Są to włókna mięśniowe gładkie. Błona surowicz jest cienką, gładką, białawą błoną, która pokrywa powierzchnię zewnętrzną narządów, zwróconą do wnętrza jamy brzusznej. Nazywamy ją otrzewną.