Układ oddechowy

Mar 04

Dla procesów życiowych człowieka konieczny jest tlen, który pobieramy z powietrza w procesie oddychania. Ustroje jednokomórkowe oddychają całym ciałem. W Mierę różnicowania się układów w przebiegu procesu filogenetycznego wykształcają się narządy oddechowe. U ssaków i u człowieka narządy, które biorą udział w procesie oddychania tworzą układ oddechowy. W skład układu oddechowego wchodzą górne i dolne drogi oddechowe oraz właściwy narząd oddechowy – płuca. Do dróg oddechowych dolnych zaliczamy: jamę nosową i gardło, będące jednocześnie składnikiem dróg pokarmowych. Do dróg oddechowych dolnych zaliczamy: krtań, tchawicę i oskrzela. Drogi oddechowe kończą się w płucach, właściwych narządach oddechowych, w których odbywa się wymiana gazowa. Drogi oddechowe górne rozpoczynają się od nosa i jamy nosowej. Nos ma kształt piramidy trójściennej, podstawa zwróconej ku dołowi. Zadaniem nosa jest ocieplanie i oczyszczanie wdychanego powietrza.