Testy alergiczne lublin

Mar 27

Testy alergiczne lublin – Organizm człowieka jest wyposażony w system immunologiczny, który broni go przed bakteriami, wirusami oraz innymi organizmami chorobotwórczymi. Także komórki rakowe w prawidłowych warunkach są przez ten, układ rozpoznawane i niszczone. Czasami jednak zdarza się, że ten skomplikowany system odpornościowy, reaguje nadmiernie na nieszkodliwe substancje, na przykład pyłki traw sierść zwierząt oraz kurz domowy. W prawidłowych, warunkach związki te są obojętne dla człowieka i dopiero przesadna reakcja układu odpornościowego powoduje, że stają się zagrożeniem, dla zdrowia, a w ekstremalnych przypadkach nawet dla życia. Za pomocą testów alergicznych można zbadać reakcje chorego na poszczególne alergeny i ustalić, na które związki wywołujące alergię, można wdrożyć odpowiednie leczenie, lub zapobiegać kontaktowi z alergenami. W celu dokładniejszego określenia specyficznych alergenów, zaleca się wykonanie testów alergicznych. Istnieje wiele metod, ale najczęściej są wykonywane testy skórne. Nazywany jest on także testem płatowym. Wykonuje go lekarz dermatolog. Metoda polega na nalepieniu specjalnego plastra na plecy pacjenta, na którym umieszcza się w równych, odstępach substancje testowane, czy alergeny.