Rośliny

Sty 18

Ruch jest jednym z głównych przejawów pobudliwości. Intensywność poruszania się cytoplazmy i przemieszczania się chloroplastów zależy od temperatury i światła. Taksje są to ruchy kierunkowe gamet i organizmów jednokomórkowych, które umożliwiają im wyszukanie w środowisku wodnym najbardziej optymalnych warunków do wzrostu i rozwoju. Szczególnie ważne są tu fototaksje i chemotaksje. Komórki glonów i bakterii reagują na obecność pokarmu, skupiając się w miejscach jego większego stężenia. Proces taki nazywa się chemotaksją dodatnią, wyrażającą się ruchem w stronę substancji odżywczych. Jeśli do środowiska wprowadzimy truciznę, zaobserwujemy szybką reakcję ucieczki organizmy, tak zwaną chemotaksję ujemną. Tropizmy są to reakcje roślin wielokomórkowych na bodźce kierunkowe. Mechanizmem ruchów tropicznych jest nierównomierny wzrost organów. Kierowanie się do źródła działania bodźca określamy jako tropizm dodatni, w odwrotnym kierunku – jako tropizm ujemny. Ruchy powodują odpowiednie umiejscowienie się organu względem działającego bodźca i przyjęcie optymalnej pozycji całej rośliny w środowisku. Mogą one odbywać się w rosnących częściach rośliny