Procesy życiowe

Mar 16

Organizm jest niezwykle skomplikowanym systemem, złożonym z powiązanych ze sobą struktur, które pozwalają realizować wiele współzależnych i jednocześnie zachodzących procesów życiowych. Muszą być one, stosownie do potrzeb organizmu i stanu środowiska zewnętrznego, kontrolowane i regulowane. Różnorodne struktury i procesu są ze sobą zintegrowane i skoordynowane, ponieważ ich sprawne działanie jest warunkiem istnienia organizmu. Środowisko wewnętrzne stanowią płyny ustrojowe, których skład może się zmieniać w bardzo wąskich granicach tak zwanych stężeń fizjologicznych. Środowisko to ustalone w ciągu milio0nów lat ewolucji, zapewnia sprawny przebiec wszystkich procesów we wnętrzu ciała, tak biochemicznych, jak i fizjologicznych. Zdolność utrzymywania stałości środowiska wewnętrznego – mimo zmian narzucanych organizmowi z zewnątrz – była i jest warunkiem normalnego funkcjonowania organizmu. Środowisko zewnętrzne – kapryśne i zmienne – nie pozostaje bez wpływu na wnętrze ciała i zachodzące w nim procesy. Reakcje na bodźce muszą być szybkie, precyzyjne i skuteczne; tylko wtedy dają szansę przeżycia i przystosowania Siudo panujących warunków.