Praca płuc

Sty 24

W jaki sposób oddychamy? Oddychanie umożliwiają nam mięśnie klatki piersiowej. Na dnie klatki piersiowej znajduje się przepona. Jest to mięsień w kształcie kopuły. Mięśnie znajdują się również pomiędzy żebrami. Podczas wdechu i wydechu wykonują one zestaw złożonych ruchów.
Wdech – podczas wdechu przepona staje się maksymalnie płaska żeby zrobić płucom jak najwięcej miejsca podczas wdechu. Mięśnie międzyżebrowe kurczą się powodując ruch żeber do góry i na zewnątrz. Teraz płuca mogą się wypełnić się powietrzem
Wydech – podczas wydechu przepona i mięśnie międzyżebrowe są rozkurczone. Przepona unosi się a żebra wykonują ruch do dołu i na zewnątrz. Na skutek zmniejszenia się objętości klatki piersiowej powietrze jest z niej wypychane. Prawidłowy oddech zależny jest od wielu czynników jednym z nich jest siła mięśni biorących udział w oddychaniu oraz na przykład jako drugi czynnik można uznać rozciągliwość płuc. Lekarze mogą stwierdzić stan płuc za pomocą badań siły i ilości wydychanego przez nas powietrza.