Płuca

Lut 09

Płuca leżące w klatce piersiowej są właściwym narządem oddechowym, w którym zachodzi wymiana gazowa między krwią a powietrzem. Płuca mają kształt stożków, obciętych z jednej strony. Górna część płuca nazywa się szczytem, dolna podstawą. Oba płuca różnią się nieco między sobą: płuco prawe jest szersze i krótsze od lewego. Na każdym płucu wyróżniamy trzy powierzchnie: przeponową, żebrową i przyśrodkową. Kształt ich jest dostosowany do zarysów ścian klatki piersiowej i sąsiadujących z płucami narządów. Powierzchnie płuc oddzielone są od siebie brzegami. Każde płuco podzielone jest na płaty. Płuco prawe liczy ich trzy (górny, środkowy i dolny), płuco lewe ma dwa płaty (górny i dolny). Płaty płuc oddzielone są szczelinami. Każdy z płatów rozpada się na odrębne jednostki czynnościowe, zwane segmentami oskrzelowo – płucnymi, do których prowadzą odpowiadające im oskrzela segmentowe. Na przyśrodkowej powierzchni płuca znajduje się miejsce nie okryte opłucną, zwane wnęka płuca, przez które do płuc przechodzą tętnica płucna, gałęzie oskrzelowe aorty piersiowej, oskrzela i nerwy. Opuszczają płuca: żyły płucne, żyły oskrzelowe i naczynia limfatyczne.