Oko

Sty 18

Gałka oczna jest kulistym tworem, poruszanym dzięki mięśniom ocznym. Narząd ten leży w oczodole, a dokładnie w jego przedniej części; oczodół wypełniony jest tkanką tłuszczową, co amortyzuje gałkę oczną, i posiada otwór, przez który uchodzi nerw wzrokowy. Ściana zewnętrzna oka zbudowana jest z dwóch rodzajów mocnych błon: twardówki, położonej z tyłu gałki, oraz rogówki – błony przedniej. Z przodu gałki ocznej znajduje się przezroczysta rogówka, pod nią tęczówka. Przestrzeń między rogówką a tęczówką wypełniona jest cieczą wodnistą i nosi nazwę przedniej komory gałki ocznej. Tęczówka, jak i naczyniówka oraz ciałko rzęskowe, wchodzi w skład błony naczyniowej oka.Ciecz wodnista, która odpływa przez kąt przesączania, tworzona jest przez położone obok twardówki ciało rzęskowe, utrzymujące soczewkę za pomocą specjalnych wyrostków. Gałka oczna wypełniona jest ciałem szklistym – przezroczystą masą o galaretowatej powierzchni. Ruch gałki ocznej jest możliwy dzięki aktywności sześciu niewielkich mięśni ocznych, łączących tylną ścianę oczodołu oraz gałkę oczną. Oko jest bardzo delikatnym narządem, ale dobrze chronią je naturalne osłony: kości oczodołu, powieki, rzęsy oraz narząd łzowy. Rolą oka jest odbiór obrazu – jego rejestracja oraz przesyłanie do mózgu, gdzie zostanie przetworzony. Średnica gałki ocznej to ok. 24 mm. Posiada ona dwa bieguny – przedni i tylny, natomiast linia łącząca te dwa bieguny to oś optyczna gałki ocznej.