Hormony

Kwi 03

W organizmach zwierzęcych i u człowieka wykształciły się komórki, tkanki i gruczoły wyspecjalizowane w syntetyzowaniu i wydzielaniu swoistych substancji biologicznie czynnych. Gruczoły i komórki uwalniają swoje produkty bezpośrednio do płynów wypełniających jamę ciała – jak u zwierząt bezkręgowych lub do krwi – jak to jest u strunowców, u których gruczoły oplecione są gęstą siecią naczyń krwionośnych. Brak przewodów wyprowadzających i uwalnianie hormonów do płynów ciała sprawiło, że nazwano je gruczołami wydzielania wewnętrznego lub dokrewnymi. Hormony regulują różne funkcje życiowe organizmów, od takich jak rozród, wzrost i rozwój do regulacji procesów metabolicznych i składy chemicznego płynów ustrojowych. Wpływ wywierany na tkanki i organy przez hormony nazywamy regulacją hormonalną. Hormony są to substancje chemiczne, których wspólną cechą jest to, że przenoszą informację do komórek i wywierają na nie określony wpływ, dostosowując ich działanie do potrzeb organizmu. Działanie hormonów kojarzy się zwykle z pobudzaniem przez nie różnych procesów. I tak w istocie jest, ale niektóre z nich hamują procesy, a czasem ten sam hormon w zależności od stężenia pobudza daną czynność życiową lub ją hamuje.