Jama ustna

Mar 30

Jama ustna jest początkowym fragmentem przewodu pokarmowego. Ograniczają ją od góry podniebienie, po bokach policzki od dołu dwa mięśnie zuchwowo-gnykowe, tworzące tzw. przeponę jamy ustnej. Ścianę przednią jamy ustnej tworzą wargi. W tyle jama ustna łączy się z gardłem. W jamie ustnej znajduje się szereg gruczołów ślinowych. Rozróżniamy gruczoły ślinowe małe i duże. Do dużych, zwanych także śliniankami, należą ślinianka przyuszna, ślinianka podżuchwowa i ślinianka podjęzykowa. W jamie ustnej następuje pierwsza część procesu trawienia. Podczas żucia wydziela się do jamy ustnej duża ilość śliny. Ślina jest cieczą wodojasną, w skład której wchodzi duża ilość wody, pewna ilość białka, mucyny, sole mineralne oraz enzym trawiący węglowodany – amylaza ślinowa. Zadaniem śliny jest zmiękczenie pokarmu w czasie żucia, pokrycie kęsa śluzem w celu zmniejszenia tarcia w czasie wędrówki przez gardło i przełyk, wstępne trawienie skrobi. Amylaza ślinowa jest enzymem, który przyspiesza zamianę skrobi na dekstryny i maltozę. Z jamy ustnej pokarm przemieszcza się do gardła. Gardło ma kształt lejkowatej mięśniowo włóknistej spłaszczonej cewy, położonej w tyle za jamą nosową, jamą ustną i krtanią, a przed trzonami kręgów szyjnych. Rozcią się od podstawy czaszki do dolnego brzegu krtani, gdzie przechodzi w przełyk. Włóknista część ściany gardła jest mocno przytwierdzona do podstawy czaszki. Górna część gardła ma kształt lejka, który ku dołowi stopniowo przybiera postać spłaszczonego cylindra. Jame gardła dzieli się na trzy części: górną – nosową, środkową – ustną i dolną – krtaniową. .

Read More

Oczyszczanie jelita grubego Poznań

Mar 25

Jelito grube rozpoczyna suę w prawym dole biodrowym szerokim workowatym odcinkiem, ślepo zakończonym zwanym jelitem ślepym albo kątnicą. Jelito cienkie łączy się z jelitem grubym nie w jego początkowym fragmencie, ale około 7 cm poniżej jelita ślepego. Pozostałą część jelita grubego dzieli się na okrężnicę i odbytnicę. Udział jelita grubego w procesach trawienia jest niewielki ponieważ pokarm zostaje strawiony i wchłonięty w głównej mierze już w jelicie cienkim. Sok wydzielany przez jelito grube nie zawiera więc enzymów. W odróżnieniu od jelita cienkiego flora bakteryjna jelita grubego jest bardzo bogata. Pod wpływem działania bakterii w zasadowym środowisku jelita nastepuje gnicie białek, które nie zostały strawione. W jelicie grubym na skutek wchłaniania wody następuje zagęszczanie treści i zamiana jej na kał. W formowaniu mas kałowych duza rolę odgrywa śluz wytwarzany przez błonę śluzową jelita grubego. W skład kału wchodzą: woda, nie strawione i nie dające się strawić resztki pokarmu, barwniki z nie strawionego pokarmu i barwniki żółciowe, duże ilości drobnoustrojów, produkty działania bakterii, cholesterol, sole mineralne sodu, potasu, wapnia, magnezu i żelaza. Proces trawienia kończy się oddawaniem kału czyli defekacją.

Read More

Układ pokarmowy

Mar 03

Układ pokarmowy ma za zadanie dostarczyć organizmowi materiału do budowy i odnowy własnych tkanek oraz substancji energetycznych dla podtrzymania wszelkich procesów życiowych. Pokarm pobierany przez człowieka z otoczenia ma przeważnie postać nie pozwalającą na bezpośrednie wykorzystanie go przez ustrój. Zespoły procesów, którym zostaje poddany w przewodzie pokarmowym nazywamy trawieniem. Trawienia składa się z procesów mechanicznych i chemicznych. Trawienie odbywa się w obrębie układu pokarmowego. Ma on kształt długiej cewy rozpoczynającej się szparą ustną i kończącej się odbytem. Do układu tego należą: jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie, jelito grube oraz wielkie gruczoły trawienne – wątroba oraz trzustka. Ściany przewodu pokarmowego tworzą trzy zasadnicze warstwy – błona śluzowa, błona mięśniowa i błona surowicza. Błona śluzowa wyściela wewnętrzne ściany przewodu pokarmowego. Błona mięśniowa składa się zwykle z dwóch warstw włokien mięśniowych: wewnętrznej – okrężnej i zewnętrznej- podłużnej. Są to włókna mięśniowe gładkie. Błona surowicz jest cienką, gładką, białawą błoną, która pokrywa powierzchnię zewnętrzną narządów, zwróconą do wnętrza jamy brzusznej. Nazywamy ją otrzewną.

Read More