Gardło

Mar 24

Z gardła powietrze przedostaje się do krtani. Krtań ma kształt trójściennej piramidy, szerszej u góry, zwężającej się ku dołowi. Zawieszona za pomocą więzadeł i mięśni na kości gnykowej leży na wysokości IV i V kręgu szyjnego. Krtań jest jednocześnie narządem głosu i w skutek wysoce wyspecjalizowanych czynności jej budowa jest bardzo złożona. Jama krtani wysłana jest błoną śluzową pokrytą nabłonkiem wielorzędowym migawkowym, migawki nabłonka poruszają się w kierunku jamy gardła wyrzucając drobne ciałka trafiające tu z powietrza. Wnętrze krtani dzielimy na trzy odcinki: przedsionek krtani, głośnię i jamę podgłośniową. Z krtani powietrze przedostaje się do tchawicy – sprężystej, spłaszczonej od tyłu rurki, która górną częścią łączy się z krtanią, a u dołu rozgałęzia się i przechodzi w dwa oskrzela główne. Tchawicę dzielimy na część szyjna i piersiową. Tchawica na wysokości IV krążka międzykręgowego dzieli się na dwa oskrzela główne, rozchodzące się pod kątem ok. 90 stopni. Oskrzele prawe jest grubsze i krótsze oraz przebiega bardziej pionowo, leżąc niejako w przedłużeniu tchawicy. Oskrzele lewe jest cieńsze i biegnie bardziej poziomo. W skutek tego ciała obce, które dostały się tchawicy częściej wpadają do oskrzela prawego.

Read More

Układ oddechowy

Mar 04

Dla procesów życiowych człowieka konieczny jest tlen, który pobieramy z powietrza w procesie oddychania. Ustroje jednokomórkowe oddychają całym ciałem. W Mierę różnicowania się układów w przebiegu procesu filogenetycznego wykształcają się narządy oddechowe. U ssaków i u człowieka narządy, które biorą udział w procesie oddychania tworzą układ oddechowy. W skład układu oddechowego wchodzą górne i dolne drogi oddechowe oraz właściwy narząd oddechowy – płuca. Do dróg oddechowych dolnych zaliczamy: jamę nosową i gardło, będące jednocześnie składnikiem dróg pokarmowych. Do dróg oddechowych dolnych zaliczamy: krtań, tchawicę i oskrzela. Drogi oddechowe kończą się w płucach, właściwych narządach oddechowych, w których odbywa się wymiana gazowa. Drogi oddechowe górne rozpoczynają się od nosa i jamy nosowej. Nos ma kształt piramidy trójściennej, podstawa zwróconej ku dołowi. Zadaniem nosa jest ocieplanie i oczyszczanie wdychanego powietrza.

Read More

Płuca

Lut 09

Płuca leżące w klatce piersiowej są właściwym narządem oddechowym, w którym zachodzi wymiana gazowa między krwią a powietrzem. Płuca mają kształt stożków, obciętych z jednej strony. Górna część płuca nazywa się szczytem, dolna podstawą. Oba płuca różnią się nieco między sobą: płuco prawe jest szersze i krótsze od lewego. Na każdym płucu wyróżniamy trzy powierzchnie: przeponową, żebrową i przyśrodkową. Kształt ich jest dostosowany do zarysów ścian klatki piersiowej i sąsiadujących z płucami narządów. Powierzchnie płuc oddzielone są od siebie brzegami. Każde płuco podzielone jest na płaty. Płuco prawe liczy ich trzy (górny, środkowy i dolny), płuco lewe ma dwa płaty (górny i dolny). Płaty płuc oddzielone są szczelinami. Każdy z płatów rozpada się na odrębne jednostki czynnościowe, zwane segmentami oskrzelowo – płucnymi, do których prowadzą odpowiadające im oskrzela segmentowe. Na przyśrodkowej powierzchni płuca znajduje się miejsce nie okryte opłucną, zwane wnęka płuca, przez które do płuc przechodzą tętnica płucna, gałęzie oskrzelowe aorty piersiowej, oskrzela i nerwy. Opuszczają płuca: żyły płucne, żyły oskrzelowe i naczynia limfatyczne.

Read More