Regulacja

Mar 05

Różnorodność funkcji pełnionych prze układ hormonalny wymaga, rzecz jasna, precyzyjnych mechanizmów regulujących i kontrolujących ich wydzielanie. Ponieważ wiele procesów regulowanych przez hormony pozostaje pod wpływem czynników środowiska zewnętrznego na przykład długości dnia i nocy, temperatury i tym podobne, niezbędne jest też współdziałanie między układem hormonalnym a nerwowym. Odkrycie roli podwzgórza pozwoliło na znalezienie ogniwa łączącego układ hormonalny z nerwowym. Okazało się bowiem, że odcięcie połączenia podwzgórze – przysadka mózgowa powoduje silne zaburzenie w metabolizmie i zakłócenia wielu procesów fizjologicznych, ale nie hamuje całkowicie pracy przysadki mózgowej. Jej aktywność utrzymuje się na pewnym niskim poziomie, c świadczy o ograniczonej samodzielności układu gruczołów dokrewnych. Jak jest więc rola podwzgórza jako struktury mózgu odgrywającej zasadniczą rolę w koordynacji neurohormonalnej i utrzymaniu homeostazy wewnętrznej organizmu? Podwzgórze pełni w organizmie szczególną funkcję. Kontroluje wydzielanie hormonów tropowych i reguluje procesy biochemiczne i fizjologiczne, sprawuje kontrolę nad cyklami życiowymi, a tym nad aktywnością płciową.

Read More

Człowiek

Mar 01

Przysadka mózgowa jest małym, ważącym zaledwie 0,6 kilograma gruczołem, leżącym w zagłębieniu dna czaszki tuż przed przedwzgórzem, z którym połączona jest charakterystycznym lejkiem. Przysadka składa się z płatów: przedniego, środkowego i tylnego. Płat środkowy z wiekiem ulega redukcji u dorosłego człowieka ma postać szczątkową. Płat przedni, którego sekrecyjna funkcja jest regulowana prze liberyjny i statyny przedwzgórza, wydziela hormony tropowe oraz hormon wzrostu i prolaktyne. Tylny nerwowy płat przysadki nie syntezuje hormonów, lecz magazynuje hormony podwzgórza: wazopresynę i oksytocynę, wydzielane do krwiobiegu w miarę zapotrzebowania. Środkowy płat wytwarza hormon melanotropowy, który wpływa na koncentrację barwnika w komórkach melanoforowych powłok ciała. Uszkodzenie tylnego płata albo szlaków nerwowych prowadzących do niego może spowodować niedoczynność nerek, a w konsekwencji nadmierną produkcję moczu, czego objawem jest ciągłe pragnienie. Wstrzyknięcie wazopresyny nie leczy choroby, lecz tylko ją łagodzi i umożliwia choremu normalne życie. Niedostateczna synteza hormonu wzrostowego prowadzi do karłowatości.

Read More

Rośliny

Sty 18

Ruch jest jednym z głównych przejawów pobudliwości. Intensywność poruszania się cytoplazmy i przemieszczania się chloroplastów zależy od temperatury i światła. Taksje są to ruchy kierunkowe gamet i organizmów jednokomórkowych, które umożliwiają im wyszukanie w środowisku wodnym najbardziej optymalnych warunków do wzrostu i rozwoju. Szczególnie ważne są tu fototaksje i chemotaksje. Komórki glonów i bakterii reagują na obecność pokarmu, skupiając się w miejscach jego większego stężenia. Proces taki nazywa się chemotaksją dodatnią, wyrażającą się ruchem w stronę substancji odżywczych. Jeśli do środowiska wprowadzimy truciznę, zaobserwujemy szybką reakcję ucieczki organizmy, tak zwaną chemotaksję ujemną. Tropizmy są to reakcje roślin wielokomórkowych na bodźce kierunkowe. Mechanizmem ruchów tropicznych jest nierównomierny wzrost organów. Kierowanie się do źródła działania bodźca określamy jako tropizm dodatni, w odwrotnym kierunku – jako tropizm ujemny. Ruchy powodują odpowiednie umiejscowienie się organu względem działającego bodźca i przyjęcie optymalnej pozycji całej rośliny w środowisku. Mogą one odbywać się w rosnących częściach rośliny

Read More