Zoltaczka noworodkow

Kwi 03

Zwykle między trzecim a piątym dniem po urodzeniu skóra przyjmuje żółte zabarwienie. Takie zażółcenie jest objawem, który występuje u prawie 80% noworodków. Z reguły ustępuje on samoistnie, najpóźniej po około dwóch tygodniach. Żółtaczka taka nie jest chorobą, lecz stanowi naturalną reakcję organizmu. Dlatego nazywa się ją żółtaczka u noworodka, utrzymuje się dłużej i stanowi nawet zagrożenie życia. Taka postać jest chorobą, zwaną żółtaczką patologiczną. Istnieją dwie teorie wyjaśniające przyczynę wystąpienie fizjologicznej żółtaczki noworodków. Tzw. teoria hepatogenna tłumaczy wystąpienie żółtaczki faktem, iż wątroba noworodka nie jest jeszcze w pełni zdolna do pełnienia wszystkich swoich funkcji – na przykład brak enzymu rozkładającego bilirubinę, która jest produktem rozpadu czerwonych krwinek. Enzym ten u zdrowych ludzi przekształca bilirubinę w substancję rozpuszczalną w wodzie, która może być wydalona z moczem. Brak tego enzymu powoduje gromadzenie się bilirubiny. Dostaje się ona do krwi i rozprzestrzenia się po całym organizmie zabarwiając tkanki na żółto. W ciągu kilku tygodni wątroba dojrzewa na tyle, ze potrafi już rozkładać bilirubinę. Żółte zabarwienie ustępuje. Przyczyny żółtaczki patologicznej są z reguły znacznie poważniejsze.

Read More

Hormony

Kwi 03

W organizmach zwierzęcych i u człowieka wykształciły się komórki, tkanki i gruczoły wyspecjalizowane w syntetyzowaniu i wydzielaniu swoistych substancji biologicznie czynnych. Gruczoły i komórki uwalniają swoje produkty bezpośrednio do płynów wypełniających jamę ciała – jak u zwierząt bezkręgowych lub do krwi – jak to jest u strunowców, u których gruczoły oplecione są gęstą siecią naczyń krwionośnych. Brak przewodów wyprowadzających i uwalnianie hormonów do płynów ciała sprawiło, że nazwano je gruczołami wydzielania wewnętrznego lub dokrewnymi. Hormony regulują różne funkcje życiowe organizmów, od takich jak rozród, wzrost i rozwój do regulacji procesów metabolicznych i składy chemicznego płynów ustrojowych. Wpływ wywierany na tkanki i organy przez hormony nazywamy regulacją hormonalną. Hormony są to substancje chemiczne, których wspólną cechą jest to, że przenoszą informację do komórek i wywierają na nie określony wpływ, dostosowując ich działanie do potrzeb organizmu. Działanie hormonów kojarzy się zwykle z pobudzaniem przez nie różnych procesów. I tak w istocie jest, ale niektóre z nich hamują procesy, a czasem ten sam hormon w zależności od stężenia pobudza daną czynność życiową lub ją hamuje.

Read More

Sposoby leczenia Fobii

Kwi 03

Lekarze oraz naukowcy co roku dokonują wielkich odkryć i wielkich starań aby wyleczyć ludzi przed fobiami. Jednym z rodzajów leczenia jest obcowanie pacjenta z jego lękiem, powolne ale zdecydowane coraz częstsze obcowanie pozwala na mniejszy strach pacjenta i uwierzenie w siebie, psychika ma tu bardzo wiele do powiedzenia. Również znaną metodą leczenia fobii jest konfrontacja pacjenta z jego obiektem lęku, wydaje się to podobne to poprzedniego leczenia ale ma całkiem inny skutek i działanie. Wiele ludzi podaje się też leczeniu nie koniecznie w sposób medyczny, mowa tu o na przykład akupunkturze, również często pacjenci podają się elektrowstrząsom. Pocieszający jest fakt że nie tylko lekarze oraz naukowcy dostrzegają problem fobii, na przykład wiele zoologów pomaga chorym w ten sposób, ze objaśniają zasady życia różnych owadów, czy gadów ogólnie mówiąc zwierząt z którymi związany jest nasz lęk, ma to bardzo duże znaczenie – zrozumienie swojego lęku. Z roku na rok powstawiają coraz ciekawsze i coraz wymyślniejsze metody leczenia przed fobią , więc istnieje nadzieja że za parę lat powstanie „lek” który pozwoli uwolnić się ludziom od trapiących ich dolegliwości i od ciągłego lęku.

Read More