Rogówka

Mar 27

Rogówka łączy się z twardówką, bo, podobnie jak ona, wchodzi w skład błony włóknistej oka. Jest to przezroczysta i gładka błona, bardziej wypukła od twardówki. Miejsce łączenia się tych dwu błon nosi nazwę bruzdy twardówki. Rogówka ma kształt lekko nieregularnej kuli, jej średnica pozioma to ok. 11,6 mm, pionowa – 11,2 mm. Grubość jej natomiast waha się od 1 do 8 mm. Nie znajdują się w niej naczynia krwionośne ani nerwy, stąd jest przejrzysta, a stałą jej wilgotność zapewnia ciecz łzowa (stężenie soli kuchennej w owej cieczy wynosi niecały 1%), którą produkują i wydzielają gruczoły łzowe. Jednak nie zawsze rogówka jest zupełnie przezroczysta – praktycznie tylko u najmłodszych, w miarę dorastania powoli mętnieje, żeby w okresie starości wytworzyć łuk starczy, widoczny najpierw w górnej części rogówki, później podobny łuk wykształca się też w jej dolnej części. Oba łuki łączą się tworząc obwódkę starczą. Kiedy człowiek się starzeje, jego gruczoły łzowe produkują i wydzielają mniej łez, co jest powodem między innymi właśnie mętnienia rogówki. Łzy produkowane są ciągle w ilości potrzebnej do prawidłowego działania oka, natomiast większa ich ilość wydzielana jest np. przy mechanicznym uszkodzeniu rogówki. Rogówka jest niezwykle wrażliwa na wszelkie urazy, ponieważ w jej przedniej części występuje obficie unerwiony nabłonek przedni, szybko się regenerujący. Nie wszystkie jednak urazy są tak łatwe do wyleczenia, po niektórych na rogówce mogą pozostawać blizny.

Read More

Testy alergiczne lublin

Mar 27

Testy alergiczne lublin – Organizm człowieka jest wyposażony w system immunologiczny, który broni go przed bakteriami, wirusami oraz innymi organizmami chorobotwórczymi. Także komórki rakowe w prawidłowych warunkach są przez ten, układ rozpoznawane i niszczone. Czasami jednak zdarza się, że ten skomplikowany system odpornościowy, reaguje nadmiernie na nieszkodliwe substancje, na przykład pyłki traw sierść zwierząt oraz kurz domowy. W prawidłowych, warunkach związki te są obojętne dla człowieka i dopiero przesadna reakcja układu odpornościowego powoduje, że stają się zagrożeniem, dla zdrowia, a w ekstremalnych przypadkach nawet dla życia. Za pomocą testów alergicznych można zbadać reakcje chorego na poszczególne alergeny i ustalić, na które związki wywołujące alergię, można wdrożyć odpowiednie leczenie, lub zapobiegać kontaktowi z alergenami. W celu dokładniejszego określenia specyficznych alergenów, zaleca się wykonanie testów alergicznych. Istnieje wiele metod, ale najczęściej są wykonywane testy skórne. Nazywany jest on także testem płatowym. Wykonuje go lekarz dermatolog. Metoda polega na nalepieniu specjalnego plastra na plecy pacjenta, na którym umieszcza się w równych, odstępach substancje testowane, czy alergeny.

Read More

Oczyszczanie jelita grubego Poznań

Mar 25

Jelito grube rozpoczyna suę w prawym dole biodrowym szerokim workowatym odcinkiem, ślepo zakończonym zwanym jelitem ślepym albo kątnicą. Jelito cienkie łączy się z jelitem grubym nie w jego początkowym fragmencie, ale około 7 cm poniżej jelita ślepego. Pozostałą część jelita grubego dzieli się na okrężnicę i odbytnicę. Udział jelita grubego w procesach trawienia jest niewielki ponieważ pokarm zostaje strawiony i wchłonięty w głównej mierze już w jelicie cienkim. Sok wydzielany przez jelito grube nie zawiera więc enzymów. W odróżnieniu od jelita cienkiego flora bakteryjna jelita grubego jest bardzo bogata. Pod wpływem działania bakterii w zasadowym środowisku jelita nastepuje gnicie białek, które nie zostały strawione. W jelicie grubym na skutek wchłaniania wody następuje zagęszczanie treści i zamiana jej na kał. W formowaniu mas kałowych duza rolę odgrywa śluz wytwarzany przez błonę śluzową jelita grubego. W skład kału wchodzą: woda, nie strawione i nie dające się strawić resztki pokarmu, barwniki z nie strawionego pokarmu i barwniki żółciowe, duże ilości drobnoustrojów, produkty działania bakterii, cholesterol, sole mineralne sodu, potasu, wapnia, magnezu i żelaza. Proces trawienia kończy się oddawaniem kału czyli defekacją.

Read More