Jama ustna

Mar 30

Jama ustna jest początkowym fragmentem przewodu pokarmowego. Ograniczają ją od góry podniebienie, po bokach policzki od dołu dwa mięśnie zuchwowo-gnykowe, tworzące tzw. przeponę jamy ustnej. Ścianę przednią jamy ustnej tworzą wargi. W tyle jama ustna łączy się z gardłem. W jamie ustnej znajduje się szereg gruczołów ślinowych. Rozróżniamy gruczoły ślinowe małe i duże. Do dużych, zwanych także śliniankami, należą ślinianka przyuszna, ślinianka podżuchwowa i ślinianka podjęzykowa. W jamie ustnej następuje pierwsza część procesu trawienia. Podczas żucia wydziela się do jamy ustnej duża ilość śliny. Ślina jest cieczą wodojasną, w skład której wchodzi duża ilość wody, pewna ilość białka, mucyny, sole mineralne oraz enzym trawiący węglowodany – amylaza ślinowa. Zadaniem śliny jest zmiękczenie pokarmu w czasie żucia, pokrycie kęsa śluzem w celu zmniejszenia tarcia w czasie wędrówki przez gardło i przełyk, wstępne trawienie skrobi. Amylaza ślinowa jest enzymem, który przyspiesza zamianę skrobi na dekstryny i maltozę. Z jamy ustnej pokarm przemieszcza się do gardła. Gardło ma kształt lejkowatej mięśniowo włóknistej spłaszczonej cewy, położonej w tyle za jamą nosową, jamą ustną i krtanią, a przed trzonami kręgów szyjnych. Rozcią się od podstawy czaszki do dolnego brzegu krtani, gdzie przechodzi w przełyk. Włóknista część ściany gardła jest mocno przytwierdzona do podstawy czaszki. Górna część gardła ma kształt lejka, który ku dołowi stopniowo przybiera postać spłaszczonego cylindra. Jame gardła dzieli się na trzy części: górną – nosową, środkową – ustną i dolną – krtaniową. .

Read More