Oczyszczanie jelita grubego Poznań

Mar 25

Jelito grube rozpoczyna suę w prawym dole biodrowym szerokim workowatym odcinkiem, ślepo zakończonym zwanym jelitem ślepym albo kątnicą. Jelito cienkie łączy się z jelitem grubym nie w jego początkowym fragmencie, ale około 7 cm poniżej jelita ślepego. Pozostałą część jelita grubego dzieli się na okrężnicę i odbytnicę. Udział jelita grubego w procesach trawienia jest niewielki ponieważ pokarm zostaje strawiony i wchłonięty w głównej mierze już w jelicie cienkim. Sok wydzielany przez jelito grube nie zawiera więc enzymów. W odróżnieniu od jelita cienkiego flora bakteryjna jelita grubego jest bardzo bogata. Pod wpływem działania bakterii w zasadowym środowisku jelita nastepuje gnicie białek, które nie zostały strawione. W jelicie grubym na skutek wchłaniania wody następuje zagęszczanie treści i zamiana jej na kał. W formowaniu mas kałowych duza rolę odgrywa śluz wytwarzany przez błonę śluzową jelita grubego. W skład kału wchodzą: woda, nie strawione i nie dające się strawić resztki pokarmu, barwniki z nie strawionego pokarmu i barwniki żółciowe, duże ilości drobnoustrojów, produkty działania bakterii, cholesterol, sole mineralne sodu, potasu, wapnia, magnezu i żelaza. Proces trawienia kończy się oddawaniem kału czyli defekacją.

Read More