Gardło

Mar 24

Z gardła powietrze przedostaje się do krtani. Krtań ma kształt trójściennej piramidy, szerszej u góry, zwężającej się ku dołowi. Zawieszona za pomocą więzadeł i mięśni na kości gnykowej leży na wysokości IV i V kręgu szyjnego. Krtań jest jednocześnie narządem głosu i w skutek wysoce wyspecjalizowanych czynności jej budowa jest bardzo złożona. Jama krtani wysłana jest błoną śluzową pokrytą nabłonkiem wielorzędowym migawkowym, migawki nabłonka poruszają się w kierunku jamy gardła wyrzucając drobne ciałka trafiające tu z powietrza. Wnętrze krtani dzielimy na trzy odcinki: przedsionek krtani, głośnię i jamę podgłośniową. Z krtani powietrze przedostaje się do tchawicy – sprężystej, spłaszczonej od tyłu rurki, która górną częścią łączy się z krtanią, a u dołu rozgałęzia się i przechodzi w dwa oskrzela główne. Tchawicę dzielimy na część szyjna i piersiową. Tchawica na wysokości IV krążka międzykręgowego dzieli się na dwa oskrzela główne, rozchodzące się pod kątem ok. 90 stopni. Oskrzele prawe jest grubsze i krótsze oraz przebiega bardziej pionowo, leżąc niejako w przedłużeniu tchawicy. Oskrzele lewe jest cieńsze i biegnie bardziej poziomo. W skutek tego ciała obce, które dostały się tchawicy częściej wpadają do oskrzela prawego.

Read More