Umiejętność aktywnego słuchania

Lut 19

Aktywne słuchanie jest jedną z cech jakie powinien posiadać każdy człowiek, pozwala na rozumienie mówionego tekstu i przetwarzanie danych jakie docierają do nas. Pozwala również w polepszeniu kontaktów międzyludzkich, słuchając aktywnie co druga osoba do ciebie mówi wiesz co odpowiedzieć i mówisz same odpowiednie i mądre rzeczy. Jest to naprawdę pożyteczna umiejętność gdyż z każdej rozmowy można wyciągnąć jakieś istotne informacje. Aby aktywnie słuchać należy myśleć o tym co się słyszy i starać się to na bieżąco rozumieć. Nie wystarczy po prostu słyszeć co jest mówione trzeba umieć to przetworzyć i znaleźć rozwiązanie które nie zawsze jest proste do znalezienia. Takowa umiejętność pozwala nam na to by szybciej uczyć się i zapamiętywać, w pracy cenione Sa osoby które nie tylko słyszą to co się do nich mówi ale również wiedzą co jest mówione i starają się to zrozumieć. Aktywne słuchanie jest nieodzowna cechą empatii. Nie ma empatii bez aktywnego słuchania i wyciągania istotnych dla sprawy wniosków.

Read More