Gastroskopia Gdańsk

Lut 16

Gastoskopia poznań to endoskopowe badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego. Używając specjalnej rurki wprowadzanej przez usta i przełyk lekarz może zajrzeć do wnętrza żołądka pacjenta. Choć badanie jest uważane za nie przyjemne, jednak nie wymaga pobytu w szpitalu. Gastroskopię przeprowadza się zazwyczaj ambulatoryjnie. Wykonanie badania umożliwia obejrzenie przełyku żołądka i dwunastnicy. Oceniania jest nie tylko błona śluzowa tego odcinka przewodu pokarmowego ale też jego motoryka i elastyczność ścian. Badanie to pozwala stwierdzić występowanie ewentualnych zapaleń wrzodów lub nowotworów. Ponadto dzięki specjalnym narzędziom lekarz może pobrać próbkę zmienionej tkanki która zostanie oddana do badania laboratoryjnego. Gastroskop składa się z wiązki światłowodów zamkniętych w rurce z giętkiego tworzywa o długości około 100 cm i średnicy 7-12 mm, do której dołączone są układy optyczne umożliwiające przesyłanie obrazów na obydwu jej końcach. Przekazywany obraz może być obserwowany bezpośrednio projektowany na monitorze lub fotografowi. Ponadto wzdłuż rurki gastroskopowej biegną jeszcze zazwyczaj dwa kanały. Przez kanał wodno-powietrzny do żołądka doprowadzane jest powietrze na przykład w celu zniwelowania fałd i lepszej oceny danego obszaru lub woda która można spłukać np. zabrudzoną śluzem część optyczną.

Read More

Badanie pośmiertne

Lut 16

Badanie pośmiertelne polega na otwarciu zwłok – czaszki, klatki piersiowej i jamy brzusznej – co umożliwia pobranie fragmentów narządów do badań laboratyjnych. W przypadku niektórych narządów, na przykład mózgu, płuc i wątroby, niekiedy widać już gołym okiem, jakie nastąpiły zmiany. Przebieg autopsji zapisuje się w specjalnym protokole. Słowo obdukcja nie jest synonimem badania pośmiertelnego, gdyż ma ona na celu także ustalanie przyczyn i stopnia uszkodzenia ciała osób żywych. Mniej mylącym określeniem zdaje się więc być sekcja zwłok. W praktyce lekarskiej używa się zwykle pojęcia autopsji, którego podstawowe znaczenie wskazuje jedynie na bycie świadkiem, widzenie czegoś na własne oczy. Sekcje anatomopatologiczne są wykonywane u osób zmarłych w zakładach lecznictwa zamkniętego. Mimo istnienia nowoczesnych metod badania, którymi dysponuje dzisiejsza medycyna, często zdarza się, że trzeba potwierdzić diagnozę postawioną za życie pacjenta, przekonać się czy prawidłowo określono przyczynę choroby i co stało się bezpośrednią przyczyną śmierci. Na przykład gdy zgon spowodował zator płuc, sekcja zwłok pozwala przekonać się, czy w płucach rzeczywiście znajduje się skrzep, którego istnienie jedynie podejrzewano. Dzięki autopsji można także dokładnie przeanalizować skutki leczenia i dokonać oceny, dlaczego zawiodło ono w danym przypadku.

Read More