dieta oczyszczająca jelita ze złogów

Lut 03

Z żołądka częściowo rozłożony pokarm dostaje się do jelita – najdłuższej części przewodu pokarmowego, rozpoczynającej się dwunastnicą połączoną z żołądkiem a kończącej się odbytem. Jelito dzieli się na dwie odmienne części: jelito cienkie i jelito grube. Jelito cienkie rozpoczyna się od odźwiernika żołądka i kończy ujściem do jelita grubego, położonym w prawym dole biodrowym. Długość jelita cienkiego po rozprostowaniu wynosi około 3 metrów, a średnica od 25 – 45 mm. W jelicie cienkim rozróżniamy trzy odcinki – dwunastnicę, jelito czcze i jelito kręte. Powierzchnię błony śluzowej całego jelita cienkiego pokrywają kosmki jelitowe zwiekszające powierzchnie chłonną jelita. W błonie śluzowej jelita występuja również liczne gruczoły jelitowe wytwarzające sok jelitowy potrzebny do trawienia pokarmu. Jelito cienkie wykonuje ruch robaczkowe mające na celu wymieszanie pokarmu z sokami jelitowymi i przesuwanie pokarmu w kierunku odbytu. Pokarm w jelicie cienkim trawiony jest dzięki enzymom jelita cienkiego. W jelicie cienkim pod wpływem soku trzustkowego, żółci oraz wydzieliny gruczołów jelitowych pokarm podlega złożonym procesom chemicznym, w wyniku których nastepuje rozszczepienie białek, węglowodanów i tłuszczów. Trzustka jest długim i wąskim gruczołem, barwy szarożółtej lub żółtoróżowej, konsystencji miękkiej o ciężarze od 70 do 90 gram. Długość jej wynosi 15 do 20 cm, szerokość 25 – 55 mm a grubość 17 – 20 mm. Trzustka ma budowę zrazikową, liczne drobne rozgałęzienia przewodów zrazikowych w postaci długich, cienkich cewek łączą się z pęcherzykami gruczołowymi wydzielającymi sok trzustkowy. Sok trzustkowy jest płynem wodojasnym, bezbarwnym o odczynie zasadowym, w skład którego wchodzą trzy grupy enzymów: proteazy ( trypsyna i erepsyna), amylaza trzustkowa i lipaza. Enzymy proteolityczne rozkładają białka na aminokwasy. Trypsyna rozkłada zarówno białka, jak i dalsze produkty ich rozkładu – albumowy i peptony, erepsyna rozkłada tylko produktu trawienia w żołądku – peptony. Amylaza trzustkowa jest enzymem amylolitycznym, rozkłada wielocukry do maltozy, ta zaś pod wpływem maltazy, zawartej w soku jelitowym ulega rozkładowi na cukier gronowy. Lipaza trzustkowa rozkłada tłuszcze na glicerol i kwasy tłuszczowe.

Read More